شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

لطفا برای تماس با من از ایمیلهای زیر بهره بگیرید: asgarimani@yahoo.de radiomani2013@gmail.com http://www.facebook.com/mirzaagha.asgarimani

درباره‌ی ﻣﻴﺮﺯﺍﺁﻗﺎ ﻋﺴگرﻯ ﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﺳﺎﻝ۱۳۳۰ﺩﺭﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩِ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪ. ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺩﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮﺵ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ »ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ» ﺩﺭ ۱۳۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ۵۴ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﻴﺪه‌اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻰ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻰ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ.ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰﺁﻓﺮﻳﻨﺪ.ﻋﺴگرﻯ […]

با مدیریت میرزاآقا عسگری.مانی www.radiomani.com info@radiomani.com tel:0049-(0234)178-1592303 رادیو مانی رسانه‌ای است بی‌مانند درفضای ادبیات و فرهنگ ایران، صدای عشق و حقیقت، صدای شعر، ادبیات، و نقد بی تعارفِ ادبی است. رادیو مانی، از ژرفای تاریخ، فرهنگ ، از نوگرایی در ادبیات، هنر و از فراز و فرود سرنوشت فرهنگی با شما سخن میگوید. رادیو مانی، […]

 شاعر، نویسنده و پژوهشگر ﺩﺭﺳﺎﻝ۱۳۳۰ در اسدآباد همدان ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪ. ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺩﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮﺵ ﺩﺭسال ۱۳۵۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ۴۲ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﭼﺎﭖﺭﺳﻴﺪه‌اﻧﺪ. مانی از ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۶۳ مقیم ﺁﻟﻤﺎﻥ است. برخی از سروده ها و نوشته های ﺍﻭﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧ‌‌ﻬﺎﻯ آلمانی، دانمارکی، انگلیسی، ژاپنی و…ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ اند. مانی بنیانگذار و […]

غزه، آزمونگاهی برای ایرانیان

بدون نظر

میرزاآقا عسگری.مانی نوشتۀزیر را ۵ سال قبل منتشر کردم. امروز که تصادفی به آن برخودم دیدم آش همان است و کاسه همان! تاریخ دوباره تکرار میشود. دوباره جنگ حماس و اسرائیل، دو باره عز و جز جمهوری اسلامی و همخط هایش برای گروه حماس. برای رفع شبهه همینجا بگویم که من یک ایرانی هستم که […]
احمد شاملو کجا، اینها کجا؟!

بدون نظر

مانی در یک بعد از ظهر بهاری درسال ۱۳۵۹، به دیدار شاملو رفته بودم. دیدار دوم من با او بود. آن هم پس از آنکه شماری از شعرهای من را در «کتاب جمعه»اش منتشر کرده بود و یکجا هم در همان جا نوشته بود: احمد شاملو: «… من خود پیش از آنکه فی المثل شعری […]
چگونه از سفر گارسیا مارکز به ایران جلوگیری کردیم

بدون نظر

در گذشت گابریل گارسیا مارکز یک اندوه جهانی و یک ضایعه برای ادبیات داستان نویسی مدرن جهان است. در سال ۱۳۸۵ او را به ایران دعوت کرده بودند تا از شهرتش برای تظاهر به دموکراسی در حکومت اسلامی ایران سوء استفاده کنند. من بلافاصله نامه ای خطاب به او تهیه کردم که صدها ایرانی آن […]
پتیشن اعتراض شاعران تبعیدی به چند شاعر خارجی دعوت شده به جشنوارۀ حکومتی فجر

بدون نظر

مطابق خبر مندرج در رسانه های ایران، قرار است در اردیبهشت ماه برنامه هائی به نام «جشنوارهء بین المللی شعر فجر» در تهران برگزار شود. مسئول این جشنواره در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ به خبرگزاری فارس چنین گفته است: «شاعرانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، الجزایر، مراکش، عراق و سوئد انتخاب شده اند که فعلاً امکان […]
ﻣﺎﻫﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ

بدون نظر

مانی ﭼﻪ ﺯﺷﺘﺨﻮﻳﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ چهرهی ِ‌دژخیمان ﺩﻳﺪﻩﺍﻡ‌‌‌‌! ﭼﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻤﺎﻯِ‌ ﻣﺎﻩِ‌ ﻛﻬﻨﺴﺎﻝ ﺩﻳﺪﻩﺍﻡ ﻛﻪ دلبستگی ِ‌ﺧﻮد ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ چرخشی ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻳﺮﻩئی بسته ﻣﻰﻛﻨﺪ‌‌‌‌! ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ گُلﺳﺮﺥ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯِ‌ﺗﻮ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﻳﺪﻡ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ، ﭼﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻨﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ […]
مانی:مژده میدهم

بدون نظر

مژده میدهم: ایزدبانوی زمین، تنپوشِ پیشکشی اهریمن را از پیکر برون افکند. سپیدهی خوشبو بر تن کند آنگاه زیبایان از دهان تاریکی برون تابند دانایان از غارهای دیوان برآیند این برگ که رنگِ آبانماه دارد، رنگ فروردین گیرد این سیب، دهان تو را ببوید این واژه از سنگ سرزند چون خردمندی خندان بر دندانهای تو […]
«زین همرهان سست عناصر دلم گرفت»!

بدون نظر

ایران در خون و استبداد، در فساد و سرکوب، درفقر وخرافه فرورفته و دلالان و پادوهای ادبی حکومت خامنه ای تور گسترده اند تا شاعران میانمایه،سست عناصر و فرصت طلب را به برنامه های حکومتی مانند«شعر فجر» بکشانند. هرگونه همکاری با این رژیم، تایید غیرمستقیم جنایتهای بی شمار این حکومت است. انگره مینو یا اهریمنی […]
گزارش گمان شکن

بدون نظر

مانی تهمتن در زندان گوهردشت. تهمینه در اتاق تمشیت. تفتان، پتوی کهنه برخود کشیده قاف، سیما نهفته در مِه. کمی آنسوتر دهان هیئت دولت بوی کله پاچه و کپک می دهد. درمجلس دلقکان نمایندگان با فتق های بادکرده چرت می زنند. کشتی قاضی القضات دچار سونامی خون شده، پهلوان کلیدر پاچه های یک روحانی را […]
«طرح براندازی» سروده ای از میرزاآقا عسگری مانی

بدون نظر

چهار بامداد بوقت حَرا: آمدند! کنج و کنارها را همه گشتند اما نه نامۀ سالوادور آلنده را در خانه ام یافتند، نه هفت تیر مایاکوفسکی نه دشنۀ پیروز نهاوندی نه شمشیر بهمن جازویه را. دوبیتی چاپ نشدۀ خیام را هم در بطری شراب نیافتند. جهت نمایم درون غزلی از حافظ نهان بود. رؤیاهایم به جای […]
مهدی جلیل خانی: معرفی و مرور کتاب هستی‌شناسی شعر

بدون نظر

http://www.jmahdi.com/2011/09/blog-post_28.html برگرفته از وبلاگ بوی کاغذ جان کلام مانی در هستی‌شناسی شعر شناسنامه‌ی کتاب: هستی‌شناسی شعر، میرزاآقا عسگری (مانی)، تهران: قصیده‌سرا، چاپ اول: ۱۳۸۲، ۱۵۰۰ تومان، ۲۷۲ ص کتاب ارجدار ٰهستی‌شناسی شعرٰ شامل دو بخش ٰگفتمان‌های نظریٰ و ٰدرباره‌ی شاعران امروزٰ است که هر یک از این دو بخش به ۸ مقاله اختصاص دارد و […]