مانی
مانی: آبان یشت. درستایش آناهیتا ایزدبانوی باران
تاريخ نگارش : ٨ بهمن ۱٣۹۹


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net