مانی
شب شعر مانی در هانوفر- آلمان. جمعه ۸ دسامبر ساعت ۱۹
تاريخ نگارش : ۱۰ آذر ۱٣۹۶


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net