مانی
حکایت یار سمرقندی. گزیده‌ی اشعار مانی برای تاجیکان.
تاريخ نگارش : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net