مانی
وقایع اتفاقیه در قجرستان! بخش یک (طنز)
تاريخ نگارش : ٣۰ شهريور ۱٣۹٣

نظرات دیگران


نویسنده: سیاوش ٣ مهر ۱٣۹٣
عنوان: خواندنی وعالی
موضوعی نو و جذاب است ضمن اینکه درس یادگیری استفاده از کامپیوتر و فیس بوک و اینترنت را هم به همراه هنرهای عمه زینب وخاله سکینه مفت و مجانی در اختیار ملت همیشه طالب علم میگذارد.


www.nevisandegan.net