مانی
«انسان پاره‌ای از خداست»
تاريخ نگارش : ۲۲ آبان ۱٣۹۰

نظرات دیگران


نویسنده: Amin karimi ٣۰ تير ۱٣۹۵
عنوان: man dont need religion
آدمیزاد هیچ نیازی به دین نداره, آدمیزاد هیچ نیازی به خدا نداره , کل بساط دین و بهشت و جهنم و روز پنجاه هزار سال و ...اینها مستمسکی بوده در دست یه عده دزد شارلاتان که مردم رو غارت کنن...(مقدمه ی حافظ شاملو),,, در همین اروپا تا صد سال پیش کشیش ها از مردم پول نقد میگرفتن و زمین در بهشت میفروختن...!


www.nevisandegan.net