مانی
مانی:هستانهی ملایم هستی!
تاريخ نگارش : ۱۰ بهمن ۱٣٨٨

نظرات دیگران


نویسنده: کسری کیهان ۱۹ بهمن ۱٣٨٨
عنوان: پرسشی کوچک
پس از درود :
پرسش من این است که خواست شما از(( هستانه)) چیست ؟؟ و اگر برای شما شدنی است روند و فرایند الهام شدنش را بگویید .
با سپاس

نشانی نامه برقی ( e mail )من این است .kasra_keyhan@yahoo.com


www.nevisandegan.net