مانی
مانی: جمهوری ایرانی
تاريخ نگارش : ٣ آذر ۱٣٨٨

نظرات دیگران


نویسنده: مشروطه خواه ۷ دی ۱٣٨٨
عنوان: به امید ایرانی آزاد و دموکراتیک
حالا باید حتما جمهوری ایرانی باشد؟ اگه پادشاهی ایرانی باشه ما بیشتر میپسندیم. نه جدی هرچی که مردم بخوان اما هرچه باشه دموکراتیک و پارلمانی باشه. زنده باد مانی عزیز فردوسی زمان ما!

نویسنده: پرواز ٣ آذر ۱٣٨٨
عنوان: جمهوری ایرانی
اینقدر زیباست که توانایی وصف اش در توانم نیست درود بر شما شاعر

نویسنده: zal ٣ آذر ۱٣٨٨
عنوان: chakaameh
با در هم آمیختن ابیاتی از شاهنامه و چکامه های شما سبک تازه ای در ادبیات و هنر ایران زمین شکل خواهد گرفت . !

نویسنده: zal ٣ آذر ۱٣٨٨
عنوان: chakaameh
با در هم آمیختن ابیاتی از شاهنامه و چکامه های شما سبک تازه ای در ادبیات و هنر ایران زمین کل خواهد گرفت . !

نویسنده: zal ٣ آذر ۱٣٨٨
عنوان: chakaameh
با در هم آمیختن ابیاتی از شاهنامه و چکامه های شما سبک تازه ای در ادبیات و هنر ایران زمین کل خواهد گرفت . !


www.nevisandegan.net