مانی
دوباره می بلعمت وطن!
تاريخ نگارش : ٨ آذر ۱٣٨۴

نظرات دیگران


نویسنده: رضا ۱۲ بهمن ۱٣٨۵
عنوان: شاید
دیدی اشتباه میکردی
شعر قشنگی بود اما لاشخورتر از اکبر خیلی داریم


www.nevisandegan.net