مانی
خاتمالانبیاء ما، عشق است!
تاريخ نگارش : ۲۱ خرداد ۱٣٨۷

نظرات دیگران


نویسنده: arya ۲۲ خرداد ۱٣٨۷
عنوان: تولدی دیگر که نیاز بود که به مانی
مانی عزیز،
تنها می توانم بگویم که: مانی نیز مانا شد.


www.nevisandegan.net