مانی
نامه سرگشاده به ریاست جمهوری تاجیکستان
تاريخ نگارش : ۴ مهر ۱۴۰۰

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

نامه سرگشاده به ریاست جمهوری تاجیکستان
از اهدای«دکترای افتخاری» به جلاد بزرگ جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی شوکه شدیم!
حضور محترم امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان،
با درود
ما، جمعی از اهل فرهنگ، هنر و سیاست و از همزبانان ایرانی شما که نزدیک به نیم سده است زیر ستم حکومت واپسگرا و ایرانستیز جمهوری اسلامی در ایران قرار داریم، اعتراض خود را نسبت به اقدام وزارت فرهنگ تاجیکستان دراهدای «دکترای افتخاری» به سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور منصوب حکومت اسلامی- غاصب مُلک کیان- اعلام می‌داریم. آخوندرئیسی یکی ازمنفورترین قاتلان وعضو هیئت مرگی بوده که بیش از پنج‌هزار نفر ایرانی هم‌فرهنگ و هم‌زبان شما را در دهه ۱۳۶۰ در ایران اعدام کرده است.اویکی ازبزرگترین دشمنان فرهنگ وتمدن ایرانی است. او ایرانستیزی‌ست که در زمان مسئولیتش در قوه‍ی قضاییه، قاتل ایراندوستان و اهل فرهنگ بوده. ملت تاجیکستان امروزه یگانه پایگاه وحامی فرهنگ کهن وتمدن باستانی مشترکمان،ایرانزمین است. بخشیدن دکترای افتخاری به ابراهیم رئیسی آن هم از سوی کشور نوگرای تاجیکستان و جنابعالی که حاکم و نگهبان تنها بخش آزاد از مُلک باستانی کیان هستید، براستی شگفت‌انگیز بود. امیدواریم این موضوع هرچه زودتر از سوی شما مورد بازبینی قرار گیرد.
جمعی ازنویسندگان،شاعران،فرهنگورزان،کنشگران سیاسی ایران و دوستدارکشور برادر وهمگوهر تاجیکستان:

نیره انصاری. دکترای حقوق. کوشنده حقوق بشر.
دکتر رضا هازلی، پژوهشگر تاریخ و تمدن ایرانزمین
هومرآبرامیان. بنیادگذار فرهنگستان جهانی کورش بزرگ
میرزاآقا عسگری مانی. شاعر، نویسنده و مدیر رادیوتلویزیون مانی
هلمند اربابی. پژوهشگر شاهنامه و تاریخ ایران
محمدرضا دارکولی. نویسنده و منتقد ادبیات و فلسفه
سیاوش لشگری. مدیر ماهنامه بیداری
داود خسروآبادی. پژوهشگر و منتقد ادیان ابراهیمی
دکترمحسن بنایی. نویسنده، پژوهشگر شاهنامه و ادیان ابراهیمی
اسماعیل وفا یغمایی. شاعر و پژوهشگر تاریخ ایران و اسلام
شاهین نژاد. پژوهشگر تاریخ ساسانیان و از همکاران رنسانس فرهنگی ایران.
مهین ارجمند، نویسنده
ناصر پل کوشنده سیاسی و هموند حزب پان ایرانیست
دکتر بهرام آبار کنشگر سیاسی
پویا بهرامی کنشگر سیاسی
حسن کیان زاد. سخنگوی برونمرزی حزب پان ایرانیست ایران و کوشنده‍ی سیاسی
افسانه یزدانی- مهندس طراحی صنعتی، کوشنده حقوق بشر
امیر خردنیک- فعال سیاسی و اجتماعی
بهرام فراهانی-فعال اجتماعی
فریدون فتحیانی- مهندس اطلاعات، فعال اجتماعی
حمید خضرایی- مهندس عمران ، فعال اجتماعی
حمید یوسف زادگان-مهندس فیزیک کاربردی-فعال اجتماعی
دکتر ایرج امیری-دکتر در بیوشیمی و بیو تکنولوژی-فعال اجتماعی
ایراندخت ایرانی-متخصص سلامت عمومی و فعال اجتماعی
کورش قاسمخانی- خلبان و فعال اجتماعی
دکتر منیره هول-طاهری، دکتر در میکروبیولوژی فعال اجتماعی
اونان لاساکی-فعال اجتماعی
شراره یزدانی- کارشناس علوم زیستی، فعال اجتماعی
سهراب اسفندیار - هموند انجمن فرهنگی مهرایران ، سازمان پیشمرگان ایرانزمین برای انقلاب ایرانی
سرباز افشار خراسانی، هموند انجمن فرهنگی مهرایران، سازمان پیشمرگان ایرانزمین برای انقلاب ایرانی
آریانا مهرآیین-هموند انجمن فرهنگی مهرایران، سازمان پیشمرگان ایرانزمین برای انقلاب ایرانی
آناهیتا مهرآیین- هموند انجمن فرهنگی مهرایران، سازمان پیشمرگان ایرانزمین برای انقلاب ایرانی
کاوس ارجمند کنشگر سیاسی جبهه ی ملی ایرن در سوءد
مراد معلم کنشگر سیاسی جبهه ی ملی ایران در آمریکا
شمس الدین بویه دارابی کنشگر سیاسی


گیرندگان:
سفارت تاجیکستان در بلژیک
پروفسور فرهاد رحیمی سرپرست آکادمی علوم تاجیکستان
سرپرست انجمن پیوند
سرپرست دانشگاه ملی تاجیکستان
مرکز فرهنگی رودکی

www.nevisandegan.net