مانی
یاران و دوستان ارجمند،
تاريخ نگارش : ۲۵ تير ۱٣۹۹

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    رادیو تلویزیون مانی وارد هشتمین سال کوشش های فرهنگی خود شده. ۸ سال کار پیگیر در پهنه‍ی روشنگری، ادبیات، تاریخ و سیاست. در این راه طولانی بیش از ۱۰۰ صاحب نظر در برنامه ها حضور داشته اند.
خوشبختانه اکنون بر اساس خبر یوتیوب دهها هزار بیننده داریم و این سوای دهها هزار شنونده‍ی فایلهای صوتی ما در شبکه های اجتماعی و در سایت ما در ووردپرس است. همراهی شما ما را دلگرم تر می کند. برای تغییرات بنیادین و پایدار در ایران باید بنیان های فکری و فرهنگی بازبینی و راستی آزمایی شوند. کسی نمی تواند یک پیکره‍ی کهن را که با لایه هایی از لجن و غبار و دروغ و روکش های عمدی پوشانده شده ببیند. کار ما کشف دوباره‍ی گنج های گمشده‍ی فرهنگ ایرانی و غبارروبی از آنهاست. کار ما جستجوی حقیقت از میان انبوهه‍ی دروغ ها است. با ما همراه باشید.

با مهر. مدیریت رادیو مانی
https://t.me/radiomani      
https://www.youtube.com/c/RadioMani
www.radiomani.org
Telegram: https://t.me/ManiAsgari
Twitter: https://twitter.com/Asgari_Mani
Privat Website von Mani: www.nevisa.dewww.nevisandegan.net