مانی
این مزدور رژیم را بشناسید
تاريخ نگارش : ۲٨ بهمن ۱٣۹۶

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    مزدوران درجه یک رژیم را شناسایی کنید:

محسن چاردولی در همدان از مزدوران و نفرات نزدیک با پاسدار حجازی(ازمسئولین بیت رهبری)، است. محسن چاردولی از مخبران سرکوبگر، ضابط قضایی، جزو نیروهای فعال سرکوب، مسئول ام ار ای همدان واقع در پارک مردم است. تلفن: ۰۹۱۸۳۱۲۲۱۲۴ .

دو خانه‍ی کوچک من و خانمم در اسدآباد و شهرک الوند همدان را همین آدم با حجازی و قاضی وقت همدان مصادره کردند.
این هم عکس او.

www.nevisandegan.net