مانی
ماشین رأی دهی
تاريخ نگارش : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۶

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    دوباره زمانِ «انتخابات» است.
من رأی می‌‌دهم.
امروز مهم‌ترین آدم این کشورم
می‌‌گویند رأی‌‌ام به حساب می‌‌آید!
خودم به حساب می‌‌آیم
اما فقط امروز!

چه معامله‌ی خوبی:
من رأی «می‌‌دهم»
آنها رأی «می‌گیرند»!
زیرا دوباره زمان «رأی‌گیری» ست!

از فردا دوباره مانند کاغذی در پیاده‌رو
زیر کفش‌های سیاست‌پیشگان مچاله می‌‌شوم.
در کارخانه‌ها ، مزارع، نانوایی‌ها، در جاده‌ها،
زیر اخبار له می‌‌شوم.
زیر سخنرانی‌های آتشین، زیر گام رهبران قدیمی ‌‌یا جدید،
در چرخ‌دنده‌ی خدا، دین، قسط‌ها و مالیات له می‌‌شوم.
زیر قبض‌های آب، برق و اجاره مچاله می‌‌شوم.
اما چه جای نگرانی
من دو باره مهمترین آدم می‌‌شوم
تنها چهار سال دیگر
در انتخابات بعدی
البته اگر زنده بمانم!

www.nevisandegan.net