مانی
نوروز، یک ابزار کارای فرهنگی در برابر دشمنان ایران است.
تاريخ نگارش : ۲۷ اسفند ۱٣۹۴

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

نوروزتان پنجره ای روشن و گشوده به آزادی و شادی باد.
نوروز، تنها یک جشن نیست، یک ابزار بزرگ فرهنگی در برابر ضحاکان و بیگانگان نشسته بر سفره ‍ی ایرانیان است. همان اندازه که ایرانیان نوروز را پاس می دارند، آیت الله های ایران ستیز از آن بیزار و نگرانند. این تضاد، همانا تضاد بین اهریمن با اهورامزدا(با خرد و دانایی بزرگ) است.
شادباش و شادمانی نوروزی از شمشیر ذوالفقار برّنده تر است. بهار ما پاییز دشمنان ایرانزمین است.
رادیومانی با تهیه ی برنامه های نوروزی در این شادمانی در کنار شماست. همکاران ما امسال ،همراه شما در سفر به سوی روشنایی و آزادی، و همنشین شما کنار سفره ی هفت سین هستند. شما در این برنامه ها با خودمانی ترین سخنان همکاران ما آشنا می شوید. رادیومانی شما را در راه پیمایی بزرگ به سوی آزادی،همراهی می کند. با شما هستیم. با ما باشید!
www.radiomani.com

www.nevisandegan.net