مانی
چاووشی
تاريخ نگارش : ۹ دی ۱٣٨۴

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

 
میرزاآقا عسگری (مانی)
 
چاووشى
 
 
بوى جوى موليان آيد همى
ياد يار مهربان آيد همى
" رودكى"
 
 
بانگ ِ گرم ِ چاووشان آيد همى
هلهله، زى خامشان آيد همى
اى همه چشم انتظاران، ماهتان
كم كمك در ديدگان آيد همى
مى نپايد روزگار سِفلگى
روز مرگ سِفلگان آيد همى
گزمه مويانست؟ بادا! زانكه مرگ
بى گمان، زى گزمگان آيد همى
اينك، آرش گرتوئى يا خود منم
هديه، آرش را، كمان آيد همى
پيك ما، پيغام ِ خوش برداشته
بال افشان، پركشان آيد همى
باده نوشان! باده پوشان! مژده ئى
بوى باده از رزان آيد همى
جام برگيريد و زى جانان شويد
جرعه، جرعه، جوى جان آيد همى
باز چنگ رودكى، شور افكند
پير چنگى، چامه خوان آيد همى
كاستى بگرفته روزان ِ خزان
فرٌ ِفروردين، وزان آيد همى
بادبان بفراز! لنگر باز هِل!
باد سوى بادبان آيد همى
آهوى بندى، رها آيد زبند
رو به سوى آهوان آيد همى
بازوان بگشاى! زيرا آفتاب
خوش خوشك زى بازوان آيد همى
يار غربت رفته، بر موج افق
زى ديار ديلمان آيد همى
آب و جارو كن! خوشا مدگوى باش!
رهروى از رهروان آيد همى
بارديگر از حكايتهاى عشق
نكته، نكته، در ميان آيد همى
بذرها بفشانده بودى عشق را
حاصلت، اينك همان آيد همى
پلك برداريد! هان! روز زلال
طرفه، چون رود ِ روان آيد همى
 
بهمن ماه ۱۳۶۶
 
 

www.nevisandegan.net